مجموعه خبرخوان ها

Joomla! Announcements

Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
 1. Joomla 3.9.15

  Joomla 3.9.15 is now available. This is a security release for the 3.x series of Joomla which addresses three low security vulnerabilities and contains over 20 bug fixes and improvements.

 2. Joomla 3.9.14

  Joomla 3.9.14 is now available. This is a security fix release for the 3.x series of Joomla which addresses two security vulnerabilities and contains over 35 bug fixes and improvements.

 3. Joomla 3.9.13

  Joomla 3.9.13 is now available. This is a security fix release for the 3.x series of Joomla which addresses two security vulnerabilities and contains over 15 bug fixes and improvements.

 4. Joomla 3.9.12

  Joomla 3.9.12 is now available. This is a security fix release for the 3.x series of Joomla which addresses one security vulnerability and contains over 30 bug fixes and improvements.

 5. Joomla 3.9.11

  Joomla 3.9.11 is now available. This is a security fix release for the 3.x series of Joomla which addresses one security vulnerability and contains over 25 bug fixes and improvements.

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را ارسال نمایید.

آدرس:

خیابان دماوند، به سمت جاده تلو، کارخانه آزمایش،

داخل کارخانه دوم غربی، اولین خیابان دست راست، سوله علی یار

تلفن:

 

 ۰۲۱-۷۷۷۴۴۷۷۱ | ۰۲۱-۷۷۳۳۵۱۷۲

۰۹۱۰۱۷۸۲۶۵۰ | ۰۹۳۶۵۶۱۷۵۹۳

جستجو