بلاگ

محصولات شرکت بخاری انرژی

محصولات شرکت بخاری انرژی (6)

اجاره انواع بخاری

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

جمعه, 16 -2667 ساعت 14:47 نوشته شده توسط

اجاره بخاری گازی کارگاهی انرژی بر اساس یکی از طرح های شرکت معتبر آمریکا که از نوع هیتر های گازی صنعتی تجاری با مشعل اتمسفریک می باشد ، طراحی و ساخته شده است. این محصول مطابق استاندارد بین المللی BS-EN621 در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهی CE گردید که اولین هیتر گازی دارای این گواهی در کشور می باشد.

بخاری گازی ۶۴۰انرژِی برای گرمایش فضاهای تجاری مانند: فروشگاه ، مراکز خرید، نمایشگاه ، سالن های بزرگ ، بانک ها، کارخانه ، کارگاه، مذهبی، مسجد ، حسینیه، رفاهی، پایانه مسافری ، فرودگاه، آموزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری ،سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان، همینطور اماکن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مشعل:

مشعل در اجاره بخاری انرژِی از نوع اتمسفریک و شعله آبی سوز می باشد که مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده به سر مشعل هدایت کرده و حرارت لازم تولید می گردد. مشعل نیز دارای پوشش نسوز مقاوم تا دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

 

شیر کنترل گاز:

شیر برقی در اجاره بخاری انرژی برای کنترل جریان و فشار گاز ورودی به مشعل و پیلوت می باشد که می تواند با فرمان ترموستات محیطی یا فرمان کنترل حدی و ترموکوپلی عمل نماید. این شیر گاز دارای استاندارد EN-126 می باشد.

 

فن کنترل:

فن کنترل در اجاره بخاری انرژِی یک ترموستات کنترل کننده عملکرد فن می باشد که با تاخیر در کارکرد فن هنگام روشن شدن از وزش باد سرد جلوگیری کرده و همینطور هنگام خاموش شدن ، فن تا سرد شدن مبدل حرارتی و انتقال کامل حرارت به کار خود ادامه می دهد.

 

فضای قابل گرمایش:

فضای قابل گرمایش در اجاره بخاری ۶۴۰انرژِی۵۰۰ الی ۸۰۰ متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این مقدار حدود ۶۰۰ بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.

سرد و گرم بودن لوله های بخاری انرژِی به چه عواملی بستگی دارد؟

گرم بودن لوله بخاری انرژِی به معنای خروج مناسب محصولات احتراق است ولی وقتی لوله بخاری انرژِی سرد است، نشان دهنده این است که گازهای احتراق از دودکش خارج نمی شوند و داخل وسیله گازسوز باقی مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضای اتاق می شوند. سرد بودن دودکش هشداری است که نشان می دهد دودکش ساختمان مسدود شده است.

در اســـتاندارد اجاره بخاری انرژِی گازسوز، نصب ODS یا سنسور حرارتی روی آن اجباری بوده که اخیراً در کمیته ای نصب هر دو از ابتدای سال ۱۳۹۱ اجباری می شود.

ODS وسیله ای است که کمبود اکسیژن در محیط را احساس کرده و به محض پائین آمدن درصداکسیژن در محیط، بخاری را خاموش می کند.

سنسور حرارتی وسیله ای است که دما را احساس می کند و به محض این که دودکش مسدود شود یا مکش محصولات احتراق به خوبی انجام نشود و بالطبع دمای بخاری انرژِی بالارفته با احساس کردن این دمانسبت به قطع شعله بخاری اقدام می کند.

 

رنگ شعله های وسایل گاز سوز به چه عواملی بستگی دارد؟

وقتی گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آبی می شود. برای سوختن کامل گاز، نیاز به اکسیژن کافی است. هر متر مکعب گاز، هنگام سوختن به حدود ۱۰ متر مکعب هوا نیاز دارد و هرچه رنگ شعله آبی تر باشد، نشان دهنده رسیدن هوای کافی به سوخت است. در وسایل گازسوز، رنگ شعله زرد به معنای احتراق ناقص گاز است. ناخالصی در گاز مصرفی و خروج ناقص محصولات احتراقی و مکش نامناسب دودکش نیز عوامل زردسوزی شعله به شمار می روند.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اجاره ﺑﺨﺎری انرژِی ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ و ﺷﻮد ﻛﻪ دارای دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ درﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم .ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖوﻳﮋهای داﺷﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺑﺨﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻫﺎ و ﻣﻮاد زد زﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻲ اﺣﺘﺮاق ﺷﻮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ وﻟﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺨﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻣﺪت اﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده . به ﻃﻮری ﻣﺪل ﻛﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺎری ازﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده اﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در داﺧﻞ ﻛﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .

 

اجاره بخاری

بخاری برقی تابشی و لامپی آراسته با توان حداکثر ۲۰۰۰ وات و گرید انرژی A تولید شده است این بخاری برقی کم مصرف آراسته دارای دو المنت شیشه ای (کوارتز) با قابلیت تنظیم در دو توان ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ وات است، این بخاری برقی کلید قطع کن ایمنی دارد که در صورت واژگون شدن احتمالی بخاری برق آن قطع می شود.

هیتر رنت گرما بخش منازل و مهمانی های شما مشتریان عزیز است.

ویژگی های بخاری انرژی مدل ۶۴۰

ویژگی اول

از ویژگی های این مدل ایمن بودن و بدنه سرد آن است. بخاری های کارگاهی و صنعتی ۶۴۰ انرژِی هیتر رنت عموما با گرم شدن کوره داخلی و انتقال گرما از طریق بدنه محیط را گرم می کنند در صورتی که این دستگاه فن پس از عبور هوای محیط از شبکه های داخلی موجب گرم شدن دستگاه می شود.

ویژگی دوم

مشخصات برقی بخاری انرژِی مدل ۶۴۰ این گونه است که این بخاری ۲۲۰ ولت می باشد و با برق تک فاز کار میکند . کار کرد این بخاری با گاز مایع و گاز شهری می باشد و مناسب  گرمایش فضاها ی بزرگ می باشد که این روزه این برند بنا بر رضایت مشتریان طرفداران زیادی به سوی خود کشانده است.

ویژگی سوم

بخاری ۶۴۰ انرژِی دارای ابعاد استاندارد می باشد که عبارت است از: ۷۲ سانتی متر، عرض: ۶۰ سانتی متر و ارتفاع : ۱۰۵ سانتی متر با توان حرارتی ۴۵۰۰۰ وات . وزن این بخاری ۹۰ کیلو گرم است که با توجه به چرخ های تعبیه شده در زیر بخاری می توان آن را به راحتی جا به جا کرد .

اجاره بخاری جت فن

چهارشنبه, 02 ارديبهشت 774 ساعت 09:15 نوشته شده توسط

اجاره جت فن ها دسته ای از فن های محوری می باشند که به دلیل استفاده از پروفیل ویژه در پروانه ها و فرم خاص بدنه، قادر هستند به سرعت های دورانی بالا رسیده و حجم زیادی از هوا را در فشار بالا جا به جا کنند. این ویژگی اجاره جت فن ها موجب شده است که در شرایطی که نیاز به هوا دهی زیاد در فضای کم می باشد از آنها استفاده گردد.
یکی دیگر از قابلیت های ویژه اجاره جت فن ها، پرتاب هوا و ایجاد یک فضای حرکتی برای جریان هوا است. دلیل این امر سرعت بالای خروج هوا از جت فن ها است. این خاصیت کمک می کند در مواردی که نیاز به سرعت بالای جریان هوا باشد بتوان با استفاده از اجاره جت فن به این خواسته رسید.
موتور الکتریکی: موتور ها بخش محرک سیستم اجاره جت فن ها هستند و وظیفه ایجاد چرخش پروانه اصلی رادارند. کیفیت بالای موتورها، توانایی آنها در زمینه تحمل بار مداوم، گرما و شرایط محیطی خاص موجب می گردد یکی از دلایل اصلی قیمت بالای جت فن ها موتور های آنها باشد.
پروانه اصلی: پروانه در جت فنها وظیفه تامین جریان هوای مورد نیاز را دارند. با توجه به سرعت بالای این پروانه ها، فرم مناسب پروفیل نقش به سزایی در بالا رفتن کارآیی آنها ایفا می کند.
بدنه: بدنه جت فن ها نقش اصلی را به عنوان شاسی نگه دارنده تجهیزات و همچنین محافظ کلیه قطعات ایفا می کند. بسته به نوع اجاره جت فن این امکان در برخی از انواع اجاره جت فن ها وجود دارد که ورودی و خروجی جت فن ها قابلیت تغییر زاویه داشته باشد. این تغییر زاویه به سیستم کنترل اجازه می دهد تهویه مناسب را در شرایط مختلف اقلیمی مهیا نماید. به جت فن هایی که قابلیت تغییر جهت جریان هوای خروجی را با تغییر حالت در بدنه دارند.
راهنمای اجاره هیتر جت فن
هیتر جت فن ازجمله محصول ها گرمایشی است که به کارگیری از آن برای تأمین حرارت مورد نیاز مکان‌های مسکونی , تجاری و اداری , صنعتی , مراقبت و رشد و کشاورزی اضطراری است . در‌این مقاله قصد داریم شما‌را با شیوه اجاره هیتر جت فن مطلوب برای مکان‌های مسکونی آشنا کنیم .
با توجه به مکان خویش نوع هیتر متبوع را انتخاب فرمایید .

هیترجت فن های صنعتی در گونه های متعدد ساخته میشوند :

  • جت هیتر صنعتی برقی
  • جت هیتر صنعتی گازوئیلی
  • جت هیتر صنعتی گازی

شیوه قرار گرفتن فن‌ها و خروجی‌ها در هیتر مشخص‌کننده آن است که هیتر مناسب برای به کارگیری در چه مکانی است . در گلخانه‌های رشد گل بایستی از هیترهایی که فن آنان در بغل و خروجی در بالا قرار گرفته است به کار گیری فرمایید.

هیتر گلخانه
در گلخانه‌های توت ‌فرنگی می بایست از هیترهایی به کارگیری فرمائید که فن‌ها در بغل و خروجی‌شان در زیر است . جور دیگری از هیترها می ‌باشند که فن آنان در بغل و خروجی در سقف و یا این که فن در سقف و خروجی از زیر است . این دستگاه‌ها را می توانید در کارخانه‌ها , کارگاه‌ها , گلخانه‌های متفاوت و مرغداری‌ها به کار گیری فرمائید .
در هنگام اجاره جت فن به توان هوادهی و گرمادهی آن توجه فرمائید . میزان هوادهی فن‌ها بر حسب متر مکعب در ساعت و توان گرمادهی بر مبنای کیلوکالری است . در‌حالتی که فضایی که می‌خواهید اجاره جت فن را در آن به کارگیری فرمایید از حجم بیشتری برخوردار باشد می بایست از هیتری به کارگیری نمایید که توان هوادهی و گرمادهی بالاتری هم داشته باشد و به وسیله دستگاه تنظیم کننده آن، حرارت را در داخل آشیانه کم یا زیاد می کنند.
همانند سایر تجهیزات گرمایشی خرید دستگاهی که از برچسب A برخوردار باشد در اولویت است.اجاره این نوع دستگاه‌ها می‌تواند مصرف انرژی را به نحو قابل ‌توجهی کاهش دهد.
به استانداردهای دستگاه توجه کنید.
جت هیترهای استاندارد دارای نشان‌های استاندارد معتبر جهانی مانند CE اروپا ، ISO و نشان ملی استاندارد ایران هستند.
برند قطعات سازنده دستگاه را مدنظر قرار دهید.
قطعاتی مانند مشعل و فن نقش مهمی در راندمان گرمادهی و هوادهی دستگاه ایفا می‌کنند. به همین دلیل برند سازنده آن‌ها بسیار مهم است. بهترین مشعل موجود در ایران مشعل است که علاوه بر دارا بودن مهر استاندارد ملی ایران از برچسب A انرژی بهره‌مند‌است.

اجاره بخاری انرژی ۶۲۵

چهارشنبه, 08 اسفند 1397 ساعت 14:20 نوشته شده توسط

اجاره بخاری انرژی مدل ۶٢٠ و ۶٢۵ دقیقا مشابه بوده و هیچ تفاوتی ندارد.

راندمان حرارتی بالا ،صدا در محدوده ی مجاز ، به حداقل رسانیدن زمان گرمایش و طراحی زیبا از جمله ویژگی های این مدل از هیتر های گازی انرژی می باشد .
با توجه به احتراق کاملاً مناسب و سطح تماس موثر در مبدل حرارتی هیتر اجاره بخاری گازی مدل ۶۲۵انرژِی ، این مدل از هیترهای گازی به راندمان حرارتی بالاتر از ۸۰ درصد دست یافته است که در محدوده هیترهای گازی با راندمان بسیار مناسب قرار می گیرد . همچنین با استفاده از فن آکسیال مطابق استانداردهای موجود در این بخاری انرژِی سطح صدای کارکرد هیتر در محدوده مجاز قرار گرفته که برای کاربرد های خاص مانند سالن اجتماعات و سخنرانی هاانتخابی اید آل می باشد .
در صورت انتخاب صحیح با توجه به گردش هوای سالن و جابجایی مناسب آن ، دمای فضا سریع به مقدار تنظیم شده می رسد . طراحی این بخاری انرژِی از لحاظ زیبایی و رنگ ، می تواند همگونی بسیار مناسب با دکور فضای مورد استفاده را داشته باشد .در طراحی و اجاره بخاری انرژِی۶۲۰ سعی گردید تمامی الزامات فنی ، کیفی و ظاهری که در محصول نام آشنای انرژی وجود داشت رعایت گردد . این بخاری گازی در مقایسه با مدل های قدیمی تر دارای ظرفیت کمتری می باشد که برای استفاده در فضاهای کوچکتر فضای تقریبی ۴۵۰مترمکعب مناسب می باشد .
بخاری گازی ۶۲۰انرژِی که از نوع فن دار با مشعل اتمسفریک می باشد برای گرمایش فضاهای تجاری مانند : فروشگاه، مراکز خرید، نمایشگاه، مساجد ، کارگاه، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .
ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﻛﻪ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻨﺰل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدنﻫﻮای ﮔﺮم ﻃﺮاﺣﻲ شده است ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲاﺳﺖ.

ﻣﺸﻌﻞ:

ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد.

سطوح کاری:

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از ﺑﺨﺎری ﻛﻪ دﻟﻴل ﻃﺮاﺣﻲ آن دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی رﻧﺪ . ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی ﺑﺨﺎری ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺜﻼ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل دمای پا یین تری خواهد داشت. ﺷﻜﻞ ﺳﻄﻮح ﻛﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

سطوح مانع :

ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺎری ﺗﻌﺒﻴﻪ شده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ و اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.

کلاهک تعدیل جریان خروجی :

ﻛه ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻜﺶ دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻣﻌﻜﻮس دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ و اﺣﺘﺮاق آن را به ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ می رﺳﺎﻧﺪ.

بخاری گازی کارگاهی فن دار انرژی Energy مدل ۶۲۵ به لحاظ ظاهری از نوع معمولی (شعله نما) و به لحاظ عملکردی از نوع دودکش دار می باشد که از گاز طبیعی (شهری) برای ایجاد گرما استفاده می کند. از نظر مشخصات فنی بخاری گازی ۶۲۵ انرژی می توان به حجم گرمادهی آن به میزان تقریبی ۲۷۵ تا ۴۴۵ مترمکعب و حداکثر قدرت حرارتی ۲۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت اشاره کرد. این بخاری به سه نوع سیستم ایمنی مجهز شده است که به ترتیب عبارتند از: ۱) سیستم کنترل اکسیژن محیط (اکسی پیلوت ODS) که با کاهش اکسیژن موجود در محیط به کمتر از حد مجاز، جریان گاز را به طور کامل قطع می کند، ۲) ترموکوپل که کاربرد آن برای قطع خودکار جریان گاز در صورت خاموش شدن تصادفی شعله بخاری می باشد، ۳) گاورنر که وظیفه تنظیم فشار گاز ورودی به بخاری را بر عهده دارد و چنانچه تغییراتی در فشار ورودی و یا دبی گاز برای روشن کردن این بخاری می توانید از فندک (جرقه زن) تعبیه شده بر روی دستگاه استفاده نمایید. همانطور که بیان شد بخاری کارگاهی انرژی Energy 625 مجهز به فن (دو نوع ایرانی یا ترکیه ای) می باشد که موجب گسترش هرچه بیشتر و سریعتر حرارت تولید شده در فضاهای بزرگ نظیر سوله، کارگاه، سالن همایش و فروشگاه ها می شود، همچنین برای کنترل دمای محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی می توانید از قابلیت نصب ترموستات محیطی این بخاری استفاده کنید.

شرکت هیتر رنت با در اختیار داشتن انواع بخاری انرژی جهت اجاره نیاز مشتریان عزیز را جهت گرمایش محیط بر طرف کرده است.

 

اجاره بخاری برقی آراسته

چهارشنبه, 08 اسفند 1397 ساعت 14:27 نوشته شده توسط

اجاره بخاری برقی آراسته در سالیان گذشته علی رقم محدودیت های تولیدی و تجاری توانسته است بر خلاف سایر تولیدکنندگانی که مجبور به ترک بازار شده اند کماکان جایگاه خود را در تولید بخاری برقی فن دار حفظ نماید.

در حال حاضراجاره بخاری برقی آراسته با تولید ۵ نوع بخاری فن دار و ساده در بازار حضور دارد.

۱- بخاری برقی آراسته مدل ۲۰۰۰
۲- بخاری برقی آراسته قن دار رومیزی
۳- بخاری برقی تابان
۴ -کرسی برقی پیراسته
۵- بخاری برقی فن دار مدل ۲۲۰۰ وات جدید
این محصول جزو محصولات جدید اجاره ای برند بخاری برقی آراسته می باشد که به نوعی جایگزین مدل قبلی آن شده است.
درج نشان استاندارد ایران به همراه رده مصرف انرژی A نیز جزو بارزترین خصوصیات این محصول است.
استفاده از توان حرارتی بالاتر (ارتقا از ۲۰۰۰ به ۲۲۰۰ وات) از تغییرات مشهود این مدل جدید است.
۴ المنت مدل قبلی به ۵ المنت قوی تر در این مدل تبدیل شده و گرمای بیشتر را حاصل نموده است.
بخاری برقی فن دار آراسته مدل ۲۲۰۰ وات جدید تمامی المنت های گرمایشی اجاره این بخاری برقی فن دار از نوع شیشه ای و به اصطلاح کوارتز می باشند.تفاوت اصلی این بخاری برقی فن دار با هیتر های موجود در استفاده از فن برای گرم کردن سریع تر محیط می باشد.

بخاری برقی

بخاری‌های برقی برای گرمایش فضای داخلی ساختمان‌ها به کار می‌روند. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد.

بخاری‌های برقی تابشی

در این بخاری‌ها عنصر گرماساز که معمولاً داخل یک محفظهٔ شیشه‌ای است (مشابه لامپ‌های رشته‌ای) به دمای بسیار بالایی می‌رسد و انرژی گرمایی تابشی حاصله به وسیلهٔ چند بازتاباننده به بیرون بدنهٔ گرم‌کن هدایت می‌شود. تابش حاصل در محدودهٔ فروسرخ است که می‌تواند تا زمانی که به جسمی برخورد نکرده‌است از فضا عبور کند. چنین گرمایی به جای گرم کردن هوا، مستقیماً افراد یا اشیا را گرم می‌کند. این روش برای مکان‌هایی که هوا در جریان است مناسب است. همچنین در گاراژها و زیرزمین‌ها که گرمایش نقطه‌ای مد نظر باشد استفاده از این روش مفید خواهد بود.
این بخاری‌ها بی‌صدا عمل می‌کنند و در صورتی که مواد اطرافشان حفاظت‌های مناسب در مقابل گرمای زیاد را نداشته باشند می‌توانند بسیار خطرساز باشند.

بخاری‌های برقی همرفتی

این بخاری‌ها هوای اطراف عنصر گرم‌کن را با استفاده از همرفت گرم می‌کنند. از آنجایی که هوای گرم چگالی کمتری از هوای سرد دارد به بالا رانش پیدا می‌کند و هوای سرد جای آن را می‌گیرد، هوای گرم منتقل‌شده محیط اطراف را گرم خواهد کرد و رفته‌رفته به دمای محیط می‌رسد و این چرخه ادامه می‌یابد.
این بخاری‌ها بی‌صدا هستند و خطر شعله‌ور شدن در آن‌ها نسبت به بخاری‌های تابشی پایین است. این بخاری‌ها برای محل‌هایی که نیاز است بخاری طولانی‌مدت روشن بماند یا بدون مراقبت به کار خود ادامه دهد مفید هستند.

بخاری‌های برقی وزشی

این بخاری‌ها فرایند همرفت را با استفاده از یک پروانهٔ بادبزن بهبود می‌بخشند و بدین ترتیب سرعت انتقال گرما از عنصر گرماساز به هوای اطراف افزایش می‌یابد. این بخاری‌ها صدای نسبتاً زیادی بر اثر گردش فن ایجاد می‌کنند و خطر ایجاد آتشسوزی در آن‌ها نسبت به دو مدل قبلی متوسط است. این‌گونه از بخاری‌ها در جاهایی که نیاز به گرمایش سریع محیط‌های بسته باشد مناسب هستند.

بخاری‌های برقی ذخیره‌ساز

این بخاری‌ها گرما را در ساعت‌هایی که انرژی الکتریکی با قیمت ارزانتری به فروش می‌رسد (مثلاً در طول شب) تولید و ذخیره‌سازی می‌کنند و در زمان مورد نیاز رها می‌سازند. برخی از انواع این بخاری‌ها از آجرهای رسی برای ذخیره‌سازی انرژی استفاده می‌کنند.

گرمایش خانگی از کف

در این سامانه‌ها گرمایش خانه از طریق کف اتاق‌ها انجام می‌شود و دمای کف اتاق با استفاده از دماپا روی میزان مورد نظر تنظیم می‌گردد. گرما از کف اتاق به سایر اشیا و افراد و هوای درون آن خواهد رسید. این روش در مقایسه با دیگر روش‌ها بیشترین ثبات گرمایی را از کف تا سقف اتاق‌ها فراهم می‌کند.

بخاری برقی فن دار آراسته مدل ۲۲۰۰ وات جدید

قابلیت مورد نیاز دیگری که دراجاره این بخاری برقی احساس میشود، کنترل کردن میزان حرارت ایجاد شده آن متناسب با سرمای محیط می باشد که این موضوع نیز با دکمه های کناری کنترل روشن و خاموش شدن فن و المنت های گرمایی اجاره این بخاری برقی فن دار در نظر گرفته شده است

اجاره بخاری گازی آبسال

شنبه, 04 -2670 ساعت 09:12 نوشته شده توسط

اجاره بخاری گازی مدل ۴۴۰ آبسال با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی سوخت و بهینه سازی  انرژی در دنیا تحت لیسانس Sicar ایتالیا ساخته شده و با جلوگیری از اتلاف انرژی و برخورداری از بازده حرارتی بالا سبب صرفه جویی در هزینه های شما نیز می شود .

اجاره بخاری آبسال در سال ۱۳۳۵، با نام تجاری “هیتر رنت” در تهران تأسیس شد و در ابتدای فعالیت خود به تولید ظروف آشپزخانه پرداخت.

در سال ۱۳۶۲ نام این شرکت به آبسال تغییر یافت و طی این سال ها با تولید انواع اجاق گاز، کولر آبی ، آبگرمکن و البته بخاری به یکی از تولید کننده های برتر ایرانی در زمینه لوازم خانگی تبدیل گردید.

اجاره بخاری گازی آبسال به دو نوع بدون دودکش و با دودکش تقسیم می شوند. همچنین تمامی مدل های بخاری گازی آبسال دارای فن می باشند.

بخاری های بدون نیاز به دودکش با بهره گیری از آخرین دستاوردهای تکنولوژی سوخت و بهینه سازی انرژی در دنیا ساخته شده اند و با جلوگیری از اتلاف انرژی و برخورداری از بازده حرارتی بالا سبب صرفه جویی در هزینه های شما نیز می شوند.

گاز کربنیک نتیجه سوخت کامل است اما درصد این گاز باید قابل کنترل باشد ).سیستم کنترل اکسیژن نسبت به درصد اکسیژن محیط حساس بوده و چنانچه درصد اکسیژن کاهش یابد (یا به عبارتی گاز کربنیک زیاد شود ) بخاری خاموش میشود و تا تهویه کامل محیط ، بخاری را نمیتوان روشن نمود

اجاره بخاری آبسال با پوشش رنگ چکشی کوره ای به روش الکترو استاتیک و تمام اتوماتیک اجرا شده است.

اجاره بخاری گازی آبسال با گاز کپسولی قابل استفاده می باشد و فضایی به همین منظور جهت قرار دادن کپسول در پشت بخاری آبسال در نظر گرفته شده است .

اجاره بخاری کپسولی آبسال ۴۴۰ مناسب مخیط های نسبتا کوچک است و فضایی به همین منظور جهت قرار دادن کپسول در پشت بخاری آبسالدر نظر گرفته شده است ) ، بازده حرارتی ۹/۹۹% ، بدون نیاز به دودکش ، ابعاد : عرض ۴۰٫۴ * عمق ۴۷ * ارتفاع ۷۷٫۵ سانتی متر ، حجم گرمادهی ۸۵ ، میزان گرمادهی کم ۱۲۰۰ – متوسط ۲۲۰۰ –  زیاد ۳۴۰۰ کیلوکالری بر ساعت ، میزان گاز مصرفی: کم ۱۰۰ – متوسط ۱۹۰ – زیاد ۲۹۰ لیتر بر ساعت ، فشار گاز :۲۷٫۹ mbar ، دارای پایه چرخ دار جهت جابجایی آسان حتی با مخزن گاز ، تحت لیسانسSICAR ایتالیا ، قابلیت انتقال حرارت به دو طرق تابشی و جابجایی ، دارای سه درجه گرمادهی کم – متوسط – زیاد ، مجهز به جرقه زدن (PIEZO ELECTRIC ) ، مطابق با استاندارد جهانی .

تکنولوژی حسگر نقصان اکسیژن یا ODS به عنوان سیستم تضمین کننده امنیت دستگاه های احتراقی بدون دودکش از قبیل بخاری بوده و امنیت این دستگاه ها وابسته به کارکرد صحیح این سیستم می باشد در صورتی که در بخاری های موسوم این مساله تنها با دودکش مناسب قابل اعتماد می باشد. ابتدا به طور کامل سیستم ODS، مقررات و استانداردهای آن بطور دقیق تشریح می گردد. در ادامه آزمایشهایی به شرح زیر جهت روشن شدن وضعیت ایمنی این بخاری ها وسایر بخرای های گازی مرسوم صورت گرفت.

ابتدا آزمایش بخاری معمولی با دودکش انجام گرفت و سپس دودکش بخاری حذف گردید. در ازمایش بعد بخاری بدون دودکش آبسال مورد آزمایش قرار گرفت.

در خاتمه باور اشتباه در خصوص قرا ردادن دودکش در آب جهت کاهش مخاطره بررسی گردید.

اندازه شعله های بخاری و وسایل دیگر بر چه اساسی تنظیم می شود؟

هر وسیله گازسوز برای شعله های مختلف ازکم تا زیاد قابل تنظیم است و مصرف کننده بسته به نوع نیاز خود یکی از حالت ها را انتخاب می کند. مثلاً در مورد اجاق گاز پس ازجوش آمدن دیگ زودپز باید شعله را روی وضعیت پائین تنظیم کرد. در بعضی موارد دیده می شود که شعله به اندازه کافی بلند نیست. بلند نبودن شعله عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها پائین بودن فشار گاز شهری بخصوص در مواقع بسیار سرد و دلیل دوم تنظیم نبودن خروجی گاز است که باید نسبت به رفع این مشکل با کمگ گرفتن از سرویسکارهای مجاز اقدام کرد..

نتایج بصورت یکسری نمودار ارائه گردید و مشاهدات، مورد بررسی و نتیجه گیری قرار گرفت.

شرکت هیتر رنت اجاره بخاری آبسال مدل ۴۴۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

اجاره بخاری قارچی

چهارشنبه, 02 ارديبهشت 774 ساعت 09:11 نوشته شده توسط

اجاره بخاری قارچی در ۲ مدل گاز شهری و گاز مایع مناسب جهت فضاهای بازهستند؛ تا شعاع ۱ متری خود را به راحتی گرم می نماید.

اجاره بخاری قارچی وسیله‌ای برای گرم کردن داخل ساختمان یا بیرون از آن می‌باشد که با گاز طبیعی یا گاز مایع کار می‌کند. اولین بخاری قارچی بر طبق اصول کلی ساخت چراغ بونزن که در یک سال قبل از اختراع بخاری گازی به وجود آمده بود ساخته شد. اجاره بخاری قارچی اولین بار توسط یک شرکت انگلیسی به نام «پیتیت و اسمیت» در سال ۱۸۵۶ ساخته شد. شعله بخاری هوا را به ‌طور موضعی گرم می‌کند و سپس به وسیله قانون انتقال گرما در هوا، کل هوای اتاق گرم می‌شود. هم‌ اکنون از اجاره بخاری قارچی در کشورهای غربی برای گرم کردن محیط‌های خارج از ساختمان استفاده می‌شود.

در سال ۱۸۸۱ میلادی در ساختمان مشعل شعله بخاری از پنبه نسوز استفاده می‌گردید که این طرح یک مهندس انگلیسی به نام «سیگسموند لیونی» بود. اما بعدها خاک نسوز جای پنبه نسوز را گرفت٬زیرا استفاده از آن در قالب ریزی راحت ‌تر بود. در بخاری‌های گازسوز امروزی نیز هنوز از همین شیوه استفاده می‌گردد اگرچه از مواد نسوز دیگری نیز استفاده می‌ شود.

بخاری گازی قارچی  وسیله ‌ای برای گرم کردن داخل ساختمان یا بیرون از آن می‌باشد که با گاز طبیعی یا گاز مایع کار می‌کند. اولین بخاری گازی قارچی بر طبق اصول کلی ساخت چراغ بونزن که در یک سال قبل از اختراع بخاری کپسولی قارچی به وجود آمده بود ساخته شد. بخاری گازی قارچی اولین بار توسط یک شرکت انگلیسی به نام «پیتیت و اسمیت» در سال ۱۸۵۶ ساخته شد. شعله بخاری هوا را به‌طور موضعی گرم می‌کند و سپس به وسیله قانون انتقال گرما در هوا، کل هوای اتاق گرم می‌شود. هم‌اکنون از بخاری گازی در کشورهای غربی برای گرم کردن محیط‌های خارج از ساختمان همچون گلخانه و پاسیو استفاده می‌شود.

اجاره بخاری قارچی یک وسیله گرمای تابشی برای تولید تابش حرارتی برای استفاده در فضای باز است.

یک مشعل در بالای آن قرار دارد که گاز مایع ، پروپان یا بوتان را می سوزاند و شعله های آتش را از یک صفحه فلزی سوراخ سوراخ می تاباند. گرما از سطح صفحه به صورت دایره ای در اطراف دستگاه تابش می شود. یک کلاهک بازتابنده بالای مشعل پخش کننده گرما است که گرما را به پایین هدایت میکند.

شرکت هیتر رنت با در اختیار داشتن متخصصان نصاب بخاری، خیال مشتریان عزیز را بابت نگرانی در مورد نصب و جمع آوری این محصولات آسوده کرده است.

اجاره بخاری قارچی از جمله وسایل گرمایش فضای باز یا بخاری فضای باز میباشد. این سیستم گرمایش فضای باز در ۲ مدل گاز شهری و گاز مایع  عرضه می شود. بخاری قارچی مناسب جهت فضاهای باز، رستورانها ، مراکز خرید ، باغ ، باغ تالار ، تراس و … بوده و تا شعاع ۵ متری خود را به راحتی گرم می نماید. برای آگاهی از قیمت بخاری قارچی لطفا با شماره های مندرج در صفحه تماس بگیرید. برای دیدن نمونه کارهای سیستم گرمایش فضای باز و جهت مشاهده انواع بخاری قارچی این صفحه را ملاحظه بفرمایید.

با پیشرفت تکنولوژی سیستم گرمایش هم از این امر مستثنا نبوده و تغییرات بسیار زیادی کرده است که شامل آیتم هایی مانند شکل ظاهری، متریال ، میزان مصرف سوخت و میزان گرمای تولیدی  اجاره بخاری های فضای باز می باشد

اجاره بخاری قارچی با ضریب ایمنی بالا و کلاهک استاندارد و طراحی منحصر بفرد در برابر وزش باد  خاموش نمی شود  و هدایت گرما را به اطراف بصورت یکنواخت انجام می دهد. خاری پاسیو (بخاری قارچی یا بخاری چتر) یک وسیله گرمایش تابشی برای تولید حرارت برای استفاده در فضای باز است.

بخاری های قارچی با بارها و رستوران ها محبوب شده اند، زیرا مشتریان میتوانند در فضای باز از گرمای این بخاری ها در فصول سرد استفاده کنند. این افزایش محبوبیت بخاری بخار منجر به نگرانی در مورد اثرات زیست محیطی آن شده است. یک بخاری بخار میتواند سالانه چهار تن دی اکسید کربن تولید کند.

از مزیت های این سیستم گرمایش فضای باز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پرتابل (قابل حمل)
  •  بی صدا
  • اشغال فضای بسیار کم
  • عدم استفاده از تاسیسات سنگین و پیچیده
  • مصرف سوخت بسیار کم بخاری قارچی
  • ایمنی بالا بخاری قارچی 

K2 Search

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را ارسال نمایید.

آدرس:

خیابان دماوند، به سمت جاده تلو، کارخانه آزمایش،

داخل کارخانه دوم غربی، اولین خیابان دست راست، سوله علی یار

تلفن:

 

 ۰۲۱-۷۷۷۴۴۷۷۱ | ۰۲۱-۷۷۳۳۵۱۷۲

۰۹۱۰۱۷۸۲۶۵۰ | ۰۹۳۶۵۶۱۷۵۹۳

جستجو